19-04-2022

Bouwfase 1 gestart

Inmiddels is de 1e bouwfase van start gegaan op 19 april jl. De 1e bouwfase, gelegen om en nabij de demowoning, bestaat uit een 19-tal recreatiewoningen. In deze bouwfase zijn alle type woningen zoals in de verkoop genomen, vertegenwoordigd. De bouwtijd voor alle woningen is 170 werkbare dagen, waarna zij opgeleverd zullen zijn. Heiwerkzaamheden zijn dus nu in volle gang.

Ook op werkdagen kunt u de bouw bezoeken echter dient u zich te melden bij de uitvoerder. Hierbij is met onze bouwer Goedhuis (Welstand BV) afgesproken dat dit op elke laatste vrijdag in de maand bezocht kan worden. Melden bij de bouwkeet van bouwer Goedhuis. Aangezien de bouwer verantwoordelijk is voor uw veiligheid zal de uitvoerder van Goedhuis u toestemming moeten verlenen alvorens u het bouwterrein mag betreden. 

Als u de bouwlocatie wilt bezoeken kunt u als adres Wevelsweg 1 te Simonshaven aanhouden. Dit is het adres van de receptie Landal Zuytland Buiten en dient u deze weg iets verder door te rijden totdat u aan de linkerhand het bouwterrein met de demowoning (met vlaggen gemarkeerd) ziet staan. U kunt dan over de aangelegde dam de demowoning bereiken.   

Kortom het totale project van de 75 recreatiewoningen is nu voortvarend van start gegaan en zullen onze geïnteresseerde kopers dan ook nu hun (hei-) slag moeten slaan anders zijn wij op termijn uitverkocht!

Contact opnemen

Verkoopcontact en aanmeldadres

Mevr. E. Kroes

Erratum artist impressions: Bij type Rietzanger zijn de bakstenen vervangen door sidings. Bij type Strandloper wijkt de veranda af, door besluit welstand is deze gewijzigd van recht dak in een schuin dak. Aan de artist impressies en technische plattegronden op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.