14-02-2023

Oplevering bouwfase 1 en voortgang

Oplevering bouwfase 1 

Bouwfase 1, bestaande uit 19 woningen, is inmiddels in de afbouwfase, dat houdt in: kozijnen plaatsen, afmonteren elektra en installaties, tegelwerk, stucwerk en schilderwerk. Hiermee komt de eindoplevering in zicht! 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij aangegeven de verwachting te hebben dat we de eindoplevering in januari/februari 2023 zouden halen. De planning is echter uitgelopen door de onwerkbare dagen in het najaar van 2022 en januari jl. Op dit moment is het totaal aan onwerkbare dagen op 44 dagen uitgekomen welke tot en met 7 februari zijn opgegeven. Dat betekent dat helaas onze eerdere prognoses inzake opleveringsweken worden verschoven. 

Zie dan ook onderstaand schema. Met aannemer Goedhuis is afgesproken dat u 2 weken voor de eindoplevering een uitnodiging van hen ontvangt tot een vooroplevering. Tijdens de vooroplevering kunt u samen met de aannemer de eventuele opmerkingen m.b.t. de opleverpunten op een rij zetten, zodat de aannemer deze voor de eindoplevering al kan oppakken. 

Het voorlopige schema van eindoplevering ziet er als volgt uit: 

Week 11: BN 22, BN 23, BN 24, BN 25, BN 26, BN 27 en BN 29. 
Week 12: BN 30, BN 32, BN 33, BN 34, BN 35, BN 36, BN 37, BN 38, BN 20 en BN 21. 

Overig nieuws bouwfase 1: 

Het hoofdleidingwerk ten behoeve van huisaansluitingen is aangebracht. Vanaf deze hoofdleidingen zal de individuele huisaansluitingen in week 7 en 8 aangebracht worden conform onderstaand schema: Zoals wellicht al bekend zullen na de eindoplevering van aannemer Goedhuis vervolgens de keukenmontage, projectinrichting en de tuinen opgepakt kunnen gaan worden. 

Wij zijn er trots op dat de eindoplevering van fase 1 in zicht komt omdat hiermee ook het eerste deel van de uitbreiding van Zuytland buiten, in dit mooie natuur- en recreatiegebied de Bernisse, klaar zal zijn. 

Bouwfase 2

In deze bouwfase van 17 woningen worden inmiddels de laatste casco’s geplaatst. Het metselwerk is halverwege en de dakpannen worden gelegd. De woningen zijn in het stadium van ruwe afbouwfase en eerste installatie werkzaamheden. Het is al een mooie rij woningen. 

Bouwfase 3

Op 28 november jl. zijn de heiwerkzaamheden gestart en inmiddels zijn alle fundering, met de daartoe behorende leidingen en begane grond vloeren, gereed. In deze bouwfase van 22 woningen zal binnenkort gestart gaan worden met het plaatsen van de casco’s zodra deze prefab gereed zijn gemaakt in de fabriek van Goedhuis. 

Bouwfase 4

Ook deze laatste bouwfase gaat bijna van start! De geplande start heiwerk is (onder voorbehoud) in week 11. De eerste grondwerkzaamheden vinden nu al plaats. Voor het heien van start kan gaan zullen overtollig materiaal en grond eerst worden afgevoerd. 

Nutsleidingen

Ondanks vele vertragingen (drukte, tekort van personeel en materialen) van netwerkbeheerder Stedin zijn ook de laatste nutsleidingen van bouwfase1, gereed. Op dit moment, zoals ook al onder bouwfase 1 gemeld, worden daar nu de individuele huisaansluitingen voorbereid. Na meterkast inspecties en keuringen (inmiddels al een groot aantal goedgekeurd) worden deze woningen aangesloten op water, elektra en riolering. De start van deze individuele huisaansluitingen start in week 7 waarbij de verwachting is dat er 3 à 4 woningen per dag zullen worden aangesloten. 

Verkoopcontact en aanmeldadres

Mevr. E. Kroes

Erratum artist impressions: Bij type Rietzanger zijn de bakstenen vervangen door sidings. Bij type Strandloper wijkt de veranda af, door besluit welstand is deze gewijzigd van recht dak in een schuin dak. Aan de artist impressies en technische plattegronden op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.