30-06-2023

Voortgang bouwfasen 30 juni 2023

Met het prachtige zomerweer van de afgelopen maand hebben de bouwwerkzaamheden flinke voortgang kunnen boeken.

Bouwfase 1 

Op dit moment wordt de weg in haar definitieve vorm verder aangelegd en afgemaakt. Dit betekent een goot aan één zijde en een grasbetontegel aan de andere zijde. Daarnaast zal er een asfalt toplaag op 13 juli aanstaande worden aangebracht. Daarbij zal dit ook voor bouwfase 2 aan worden gebracht opdat dan voor de aanstaande bouwvakantie en opgeleverde woningen ook het mandelig gebied klaar is.

Let op: gedurende deze hele dag zal vanwege deze asfalteringswerkzaamheden de gehele weg afgesloten en niet bereikbaar zijn! Wij willen u er dringend op wijzen om deze dag niets te plannen qua aanvoer van spullen en of werkzaamheden bij uw woning.

Voortgang bouwfasen 30 juni 2023 1

Bouwfase 2

In deze bouwfase van 17 woningen zijn inmiddels alle casco’s geplaatst, metselwerk nagenoeg gereed en kozijnen geplaatst. De woningen komen hierdoor in de afbouwfase zodat ook deze fase al snel en sneller richting de oplevering gaan.

Voortgang bouwfasen 30 juni 2023 2

Bouwfase 3

In deze bouwfase, ook wel de ‘banaan’ genoemd vindt het bouwen in een bestaande situatie van de oude woningen welke bewoond worden, plaats. Tot heden gaat dit in een goede harmonie tussen bouwer Goedhuis en haar bewoners. Wij hopen dit tot het einde met elkaar vol te houden. De bouw, zoals op de recente foto’s te zien is, vordert vlot en de afbouw werkzaamheden zijn ook hier al gestart, terwijl bij het einde van deze bouwstroom (bouwnr. 56) het casco ook gereed staat.

Voortgang bouwfasen 30 juni 2023 3

Bouwfase 4

Na het heiwerk zijn de vloeren en de leidingen in de kruipruimte gelegd en vind inmiddels de aanvullingen rondom de funderingen plaats. Zelfs de eerste steigerwerken bij bouwnrs. 1, 2 en 3 worden al geplaatst om zodoende de eerste casco’s te kunnen gaan plaatsen.

Voortgang bouwfasen 30 juni 2023 4

Veerdam asfaltering werkzaamheden (toegangsweg naar de Wevelsweg cq. toegang park) 

Wij willen u, naast onze eigen asfalteringwerkzaamheden, tevens op de hoogte brengen van de geplande onderhoud- en asfalteringswerkzaamheden aan de Veerdam op 10 juli tot en met 14 juli aanstaande. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar bijgaande brief van Gebr. Kessel.

Nu de vakanties alweer in aantocht zijn wensen wij u allen een prettige en zonnige vakantie.

Verkoopcontact en aanmeldadres

Mevr. E. Kroes

Erratum artist impressions: Bij type Rietzanger zijn de bakstenen vervangen door sidings. Bij type Strandloper wijkt de veranda af, door besluit welstand is deze gewijzigd van recht dak in een schuin dak. Aan de artist impressies en technische plattegronden op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.