24-04-2023 

Voortgang bouwfasen april 2023

Oplevering bouwfase 1 

Bouwfase 1, bestaande uit 19 woningen zijn inmiddels nagenoeg allemaal opgeleverd. Daarbij zijn de werkzaamheden inzake parkeerplaatsen, overige aanleg zijwegen, inrichting, tuinen en mandelig gebied al gestart. Ook zijn al diverse eigenaren begonnen met hun eigen werkzaamheden in en rondom het huis. Nu het bouwverkeer daar nagenoeg weg is ontstaat er nu veel ‘eigen’ transport. Wij verzoeken u allen wel om enigszins rekening met elkaar te houden opdat een goede bereikbaarheid aanwezig blijft.

NieuwsbriefZB 7 d.d. 24 2023 1

Nu deze eerste fase opgeleverd is en wij met de inrichting bezig zijn van het mandelig gebied, treedt ook de CooŐąperatieve Vereniging van Eigenaren Zuytland Buiten II U.A. in functie. Het (voorlopig) bestuur is al die tijd achter de schermen al actief en zult u over enkele weken meer van onze administratie gaan horen.

Bouwfase 2

In deze bouwfase van 17 woningen zijn inmiddels alle casco’s geplaatst, metselwerk nagenoeg gereed en kozijnen geplaatst. De woningen komen hierdoor in de afbouwfase zodat ook deze fase al snel en sneller richting de oplevering gaan.

NieuwsbriefZB 7 d.d. 24 2023 2

Bouwfase 3

In deze bouwfase van 22 woningen is de bouwer Goedhuis al volop in de weer met het plaatsen van de casco’s. Qua bouwvolgorde zijn we hier gestart vanaf bouwnummer 76 om zo te eindigen bij bouwnummer 56. Na het plaatsen van de casco’s (inmiddels bijna halverwege) worden inmiddels al de dakpannen gelegd en vinden verdere ruwbouw werkzaamheden plaats.

NieuwsbriefZB 7 d.d. 24 2023 3

Bouwfase 4

Dit is de laatste bouwfase die uit 18 woningen bestaat. Met wat vertraging is de bouwer Goedhuis in week 16 (17 april 2023) begonnen met de start van het heiwerk van deze bouwfase 4. Inmiddels is het heiwerk op 24 april gereed gekomen.

NieuwsbriefZB 7 d.d. 24 2023 4

Met de bouw van deze laatste bouwfase 4 zal dan ook logistiek technisch een ‘terugtrekkende beweging’ worden gemaakt zodat het bouwverkeer op het laatst dan alleen maar in deze bouwfase 4 zal plaatsvinden. Indien ook deze bouwfase nagenoeg gereed is zal ook de asfalt toplaag van de gehele weg met goot, aangelegd worden.

Verkoopcontact en aanmeldadres

Mevr. E. Kroes

Erratum artist impressions: Bij type Rietzanger zijn de bakstenen vervangen door sidings. Bij type Strandloper wijkt de veranda af, door besluit welstand is deze gewijzigd van recht dak in een schuin dak. Aan de artist impressies en technische plattegronden op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.