25-11-2022

Voortgang bouwfasen en nutsleidingen

Bouwfase 1

Bouwfase 1 vordert gestaag en gaat inmiddels richting haar afwerkingsfase. Metselwerk is gereed, boeiboorden worden geplaatst, steigerwerken worden verwijderd, kozijnen worden geplaatst, zandcement vloeren aangebracht en men gaat starten aan de binnen afwerking en installaties. Met de winter voor de deur is het prettig dat de woningen dan wind- en waterdicht zijn. 

Opleveringstermijn bouwfase 1

Inmiddels heeft onze aannemer een eerste indicatie kunnen aangeven van de verwachte oplevertermijnen van de woningen in bouwfase1. Naar verwachting zal dit voor de 19 woningen medio januari tot medio februari zijn. Uiteraard zal alles niet in één keer worden opgeleverd maar in aantallen per week en welke als eerste gereed zijn. Daartoe ontvangt u te zijner tijd van de aannemer een uitnodigingsbrief tot vooroplevering (ca. 2 weken daarvoor). 

Na de oplevering van de bouwaannemer zullen de keukenmontage en projectinrichting qua levering plaats kunnen vinden. Tevens zal dan ook de infrastructuur inrichting en tuinen afgemaakt kunnen worden. 

Bouwfase 2

Na start van deze 17 woningen in juni van dit jaar worden nu na de aanleg van funderingen en begane grond vloeren de steigerwerken opgezet om zodoende de casco’s te kunnen plaatsen. Inmiddels zijn alweer de eerste woningen met een volledig casco geplaatst. 

Bouwfase 3

Eerder hebben wij aangegeven dat wij in week 37/38 zouden starten met heiwerk maar dat het nog afhankelijk was van start werkzaamheden en aanleg van de nutsleidingen. Inmiddels is daar de eerste en tweede fase van die nutsleidingen qua aanleg gereed en sleuven weer aangevuld. Bij deze 3e bouwfase gaat de bouwer nu per 28 november starten met de heiwerkzaamheden. Daarnaast is voor de verdere bouw, in een bestaande omgeving, nu een inspectie- veiligheid- en verkeersplan opgemaakt welke afgestemd is met de VVE. Zodoende is de veiligheid gedurende de gehele bouwfase gewaarborgd. 

Maaiwerkzaamheden zijn hier inmiddels uitgevoerd en zodra we starten met het heien worden deze kopers middels een startbrief geïnformeerd. 

Nutsleidingen

Zoals hierboven al genoemd, zijn de eerste 2 fasen van de nutsleidingen aanleg inmiddels gereed en zullen wij starten met een 3e fase in de nagenoeg gereed gekomen 1e bouwfase. Het wachten hier is op de verwijdering van alle steigers bij deze woningen zodat de sleuf gegraven kan worden en de kabels gelegd en aangesloten naar de woningen. 

Verkoopcontact en aanmeldadres

Mevr. E. Kroes

Erratum artist impressions: Bij type Rietzanger zijn de bakstenen vervangen door sidings. Bij type Strandloper wijkt de veranda af, door besluit welstand is deze gewijzigd van recht dak in een schuin dak. Aan de artist impressies en technische plattegronden op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.