15-11-2023

Voortgang bouwfasen november 2023

Fase 1 en 2 

Op dit moment zijn deze 2 fasen dan ook geen bouwfasen meer! Kopers recreëren daar inmiddels en andere eigenaren verhuren aan de eerste huurders. Onderstaand een paar mooie (drone-) foto’s van hoe deze fasen zich inmiddels hebben ontwikkeld qua tuinen en infrastructuur.

Fase 1 2
Fase 1 2 woningen

Bouwfase 3

In deze bouwfase (banaan genoemd) van 22 woningen zijn wij inmiddels in de afbouwfase waarbij nadruk ligt op binnenwanden, afmonteren installaties, drogen voor het schilderwerk, sauzen e.d. Binnenkort hopen wij, opdracht is al geruimte tijd geleden gegeven, te weten wanneer de huisaansluitingen worden gemaakt. Als hier iets meer van bekend is kunnen wij pas de oplevertermijnen noemen. Daarna kunnen de tuinen qua parkeren, paden e.d. worden ingericht en afgewerkt.

Fase 3 woningen

Bouwfase 4

Hierbij hebben wij 18 woningen en zijn inmiddels alle casco’s geplaatst. Metselwerk vordert gestaag zodat zelfs de eerste steigerwerken en kozijnen inmiddels zijn geplaatst. Tevens worden binnen de laatste wanden geplaatst met het benodigde leidingwerk voor installaties en sanitair.

Fase 4 woningen

Algemeen 

Garanties, handleidingen en opleverdocumenten

Inmiddels hebben wij wij voor alle opgeleverde woningen en haar eigenaren een link beschikbaar waar dan alle opleverdocumenten, handleidingen en garanties van diverse apparatuur beschikbaar zijn. U kunt direct inloggen en is verder geen wachtwoord benodigd.

Energielabels 

Als service aan alle kopers heeft TJ Zuytland een opdracht aan een extern bureau verstrekt om voor alle 76 recreatiewoningen een energielabel op te maken. Deze energielabels zullen wij voor de woningen in bouwfasen 1 en 2 dit jaar aan u verstrekken. Voor wat betreft bouwfase 3 en 4 zal dit later zijn. Algemene informatie hierover kunt u hier vinden.

Permanent wonen 

U heeft mogelijk al het e.e.a. over permanent wonen gehoord op het park Zuytland Buiten. Het heeft niet direct met ons project te maken dan wel dat wij ook duidelijkheid hierover wensen van de Gemeente Nissewaard en Provincie Zuid Holland. Daartoe zijn wij, gezamenlijk met VVE I van het bestaande park, nu enkele maanden in gesprek met de Gemeente welke weer op haar beurt de provincie verzoekt. Een bestaand recreatiepark omzetten naar een wonen bestemmingsplan is een lang en complex proces en zal een behoorlijke tijd in beslag nemen. Ook als bestemmingsplan naar wonen omgezet zou worden blijft verhuren uiteraard mogelijk. Voor als nog zijn er nog geen concrete resultaten en houden wij u op de hoogte als er iets concreets te melden is.

Verkoopcontact en aanmeldadres

Mevr. E. Kroes

Erratum artist impressions: Bij type Rietzanger zijn de bakstenen vervangen door sidings. Bij type Strandloper wijkt de veranda af, door besluit welstand is deze gewijzigd van recht dak in een schuin dak. Aan de artist impressies en technische plattegronden op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.