30-08-2022

Voortgang bouwfasen Zuytland Buiten

Bouwfase 1

Inmiddels is de eerste bouwfase al in een verder gevorderd bouwstadium. Voor diverse woningen zijn het casco, binnenwanden, daken en dakkapellen geplaatst en binnenkort start de aannemer met de dakpannen alsmede het metselwerk.

Bouwfase 2

In week 26 (juni) is het heiwerk van de 2e bouwfase gestart. Inmiddels is de aannemer Goedhuis al volop bezig om voor deze 17 woningen de begane grondvloeren en ondergronds leidingwerk te plaatsen. Hiermee is de voortgang van deze bouwfase keurig op schema.

Bouwfase 3

Ook nu de bouwvakanties gestart zijn kunnen we binnenkort gaan starten met het heiwerk voor deze bouwfase in het bestaande parkgedeelte. Verwachting is dat dit rond week 38, of iets later, zal gaan starten. Exacte datum of week is afhankelijk van start werkzaamheden en aanleg van de nutsleidingen.

Nutsleidingen

In week 38 zullen de werkzaamheden voor de aanleg van alle nutsleidingen starten welke uitgevoerd gaan worden door de Fa. A. Hak onder opdracht van Stedin. E.e.a. gebeurt in overleg met de bestaande VVE I organisatie en haar beheerder. Verwachting is dat de uitvoering hiervan ca. 6/7 weken zal gaan duren. Dit is echter nog zonder de huisaansluitingen aangezien deze in een later stadium zullen plaats vinden.

LET OP: Bestaande kopers dienen dan uiteraard wel hun eigen huisaansluiting bij www.mijnaansluiting.nl te hebben aangevraagd. Dit dient zo spoedig als mogelijk door de bestaande kopers te gebeuren. Wij zullen daartoe als ‘reminder’ u tevens nog een brief toesturen.

Verkoop

De verkoop loopt gestaag door en binnenkort zijn er weer Open Dagen georganiseerd welke op 18 en 25 september van 11.00 uur tot 16.00 uur zullen plaats vinden. Tijdstip van deze open dagen is vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur onder het genot van een hapje en drankje. Hierbij kan alle informatie alsmede uw vragen beantwoord worden.

Contact opnemen

Verkoopcontact en aanmeldadres

Mevr. E. Kroes

Erratum artist impressions: Bij type Rietzanger zijn de bakstenen vervangen door sidings. Bij type Strandloper wijkt de veranda af, door besluit welstand is deze gewijzigd van recht dak in een schuin dak. Aan de artist impressies en technische plattegronden op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.